START
  INFLUENSER
  PROJEKT
  PÅGÅENDE PROJEKT
  KONTAKT INFO
   
 
 

 
 

Drottningholms Slottsteater designades av teaterarkitekten Carl Fredrik Adelcrantz på begäran av drottning Lovisa Ulrika. Byggnaden färdigställdes 1766 på resterna av en tidigare teater som förstördes i en brand 1762.

Scenhusets unika maskineri är byggt i trä och drivs, än idag för hand. Med hjälp av gångspel, valsar, trummor, block, taljor, rep, rår, motvikter och en rad tekniska finesser kan scenbilden förändras inför öppen ridå. Från interiör till exteriör, från dag till natt, från sol till åskväder med blixt och dunder... Ett trettiotal scenbilder finns bevarade – i en kulissvärld anpassad till 1700-talets illusoriska repertoar.
Drottningholms slottsteater, exteriör

Scenbild, pelarsal

Maskineri